Usługi:

  • przyłącza domowe
  • przyłącza wodno-kanalizacyjne
  • wykopy ziemne
  • równanie terenu
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne

Świadczone usługi obejmują projektowanie, zajęcie i odbiór pasa drogowego, obsługę geodezyjną oraz odbiór końcowy.

2010 Jol-Kan.pl